Blog

[suomeksi] Satakielikuukauden blogit löytyvät Multilingual Month -sivulta.

Satakielikuukauden blogit julkaistaan pohjoismaisella Multilingual Month -sivulla. Käy tutustumassa vuoden 2020 blogiteksteihin tästä!

Multilingual Month -blogissa julkaistaan erilaisten ihmisten ajatuksia, jotka liittyvät monikielisyyteen, äidinkieleen, kääntämiseen ja tulkkaamiseen sekä eri kielten välissä toimimiseen. Miten monikielisyys ja kielellinen rikkaus näkyvät arjessa, taiteessa ja kirjallisuudessa? Miten kulttuuri- ja paikkasidonnaisia ilmiöitä ja käsitteitä käännetään yhdestä kielestä toiselle? Blogin pääkielet ovat suomi, ruotsi tai englanti, mutta myös muut kielet ovat erittäin tervetulleita.

*****

[på svenska] Satakieli-blogar hittar du på Multilingual Month -webbsidan.

Satakieli-bloggen fortsätter nu på hemsidan för Multilingual Month. Kolla in blogtexterna för år 2020 här!

I Multilingual Month -bloggen publicerar vi olika människors tankar kring flerspråkighet, modersmål, översättning och tolkning samt om hur det är att verka mellan olika språk. Hur syns flerspråkighet och språklig mångfald i vardagen, konsten och litteraturen? Hur översätts kultur- och platsspecifika fenomen och uttryck från ett språk till ett annat? Bloggens huvudspråk är finska, svenska och engelska, men texter på andra språk är ytterst välkomna.

Äldre Satakieli-blogtextern finns nedan.

*****

[in English] The Multilingual Month blog.

The Nordic version of Satakieli blog continues now on the page of Multilingual Month. Check out the blog texts for 2020 here!

In the Multilingual Month blog different people share their thoughts on multilingualism, mother tongue, translation and interpretation as well as on how to work and act between languages. How is multilingualism and language diversity visible in the daily life, arts and literature? How does culture and site specific phenomena and expressions translate from one language to another? The main languages of the blog are Finnish, Swedish and English.

Older Satakieli-blogs can be found below.

 *****


SatakielikuukausiPosts-01

Vanhempia Satakieli-blogin juttuja. 

14.3.2016 LA LANGUE DANS SA DIVERSITÉ ET COMPLEXITÉ

Kielet tärkeinä välineinä viestinnässä ovat avain elementtejä integraatiossa.
       Ne toimi välittäjinä kulttuurin ja identiteetin välissä.
       Ne tuo ihmisiä yhteen silloin kun niitten arvot ja kulttuurit ovat mukana ilmaisussa.

7.3.2016 FR33 MHz MUTANTTIKIELTÄ 18.3.2016

Otteita 18.3. FR33 MHz MUTANTTIKIELTÄ tapahtumasta.

2.3.2016 Kirjallisuuden monikielisyyshaasteille on ratkaisuja

– Outi Korhonen kirjoittaa blogitekstissään ei-valtakielillä kirjoittavien kirjailijoiden asemasta ja kommentoi kirjallisuuskentän monikielisyydestä käytyä keskustelua.

Outi Korhonen on taide- ja kulttuurikasvattaja, joka toimii monikielisyyden ja kulttuurisen moninaisuuden edistämiseksi suomalaisella kulttuurikentällä.

29.2.2016 Kaikki tarvitsevat monikielisyyskasvatusta varhaislapsuudesta lähtien

– Blogiteksti varhaiskasvattajien roolista monikielisyyden edistäjänä

Risto Keskinen työskentelee varhaiskasvatuksen asiantuntijana Helsingin kaupungin varhaiskasvatusvirastossa

24.2.2016 PEN tukee kääntäjien oikeuksia // PEN lyfter fram översättarnas rättigheter 

– Blogiteksti PENin julistuksesta etenkin kirjallisuuden kääntäjien aseman puolesta. // En blogtext om PENs manifest gällande speciellt de litterära författarnas rättigheter.

Marianne Bargum on Suomen PENin varapuheenjohtaja sekä aktiivinen PEN International:in Translation and Linguistic Rights -komiteassa. // Marianne Bargum är viceordförande för Finlands PEN och aktiv inom PEN Internationals Translation and Linguistic Rights-kommitté.

22.2.2016 Perjantai-illan harjoitus: musta, musta, musta maa

-Blogiteksti hauskasta kieliharjoituksesta sekä siitä kuinka nopeasti passiivisessa muistissa oleva kieli aktivoituu ja miten.

Anna Talasniemi työskentelee Koneen Säätiössä yliasiamiehenä.

17.2.2016 Satakieliklubi 20.2.2016

– Pieni kurkkaus Satakieliklubin sisältöön.

15.2.2016 Mistä kääntäjä kääntää? 

– Blogiteksti runojen kääntämisestä. “Tarkka ja innostunut lukija pystynee kuulemaan sanojen takaa runon alkuperäistä hengitystä – ja samaan on pystyttävä ammattinsa puolesta kääntäjänkin. Näin ollen kääntäminen ei ole alkuperäisen tekstin kertomista toisen kielen sanoin, vaan alkuperäisen idean projisointia toiseen kieleen ja kulttuuriin, sen tulkitseminen ja ikuistaminen sanalliseen muotoon, joka on tasavertainen alkuperäisen tekstin kanssa.”

Polina Kopylova on Suomessa asuva pietarilaissyntyinen kirjailija, runoilija ja kahdella kielellä kirjoittava vapaa toimittaja.

10.2.2016 Episodi poetici

– Blogiteksti kääntämisestä ja Runokohtauksia -hankkeen merkityksestä. “Runous on kielellistä magiaa, jota on mahdotonta välittää sellaisenaan toiselle kielelle. Siitä huolimatta sitä täytyy yrittää, mitä olemme jo kauan tehneet ja aiomme tehdä jatkossakin.”

Viola Parente-Čapková, FT, on Prahan Kaarlen yliopiston dosentti ja toimii kirjallisuudentutkijana Turun yliopistossa & Antonio Parente on Suomessa asuva italialainen kääntäjä.//  Viola Parente-Čapková, PhD, is a Postdoctoral Research Fellow Associate Professor at Charles University, Prague and works as a literature scholar at Turku university & Antonio Parente is an Italian translator living in Finland.

[Blogi on italiaksi, mutta suomenkielinen tiivistelmä tekstistä löytyy blogin lopussa.]

5.2.2016 Aanaar – Anár – Aanar – Inari. Nelikielisyyden arkea, eksotiikkaa ja päänvaivaa

-Blogiteksti Inarin neljäkielisyydestä, saamenkielisestä monikielisyydestä sekä saamenkielten elvyttämisestä.

Annika Pasanen on kielentutkija, fennougristi ja vähemmistökieliaktivisti.

3.2.2016 Runokooste I: Saamelaisrunous

– Runoja kokoelmasta En laske, en koskaan : kokoelma saamelaista runoutta (Kieletär Inari 2015). Teoksen runot on toimittanut ja suomentanut Kaija Anttonen.

1.2.2016 Kieli parrasvaloissa

– Blogi löytyy niin viitottuna kuin tekstinä. Kirjoittaja pohtii miten kaksi todellisuutta kohtaa näyttämöllä

Helsinkiläinen teatteri-ilmaisun ohjaaja Noora Karjalainen tekee visuaalista teatteria, joka tutkii kieltä ja nonverbaalia kommunikaatiota.

25.1.2016 Dialektavund

– I bloggen nostalgiserar skribenten över dialektens förmåga att bära på platsens minne/ Blogitekstissä kirjoittaja nostalgisoi murteiden mahdollisuuksia kantaa paikan muistoja.

Rita Paqvalén är litteraturvetare, ordbrukare och verksamhetsledare för Kultur för alla.

19.1.2016 Kielellinen ja kulttuurinen vuorovaikutus kehittymisen mahdollistajana

– Satakielikuukauden tiimin blogissa keskustellaan monikielisyydestä ja kulttuurisesta vuorovaikutuksesta elinehtona Suomen taiteelliselle, tiedolliselle ja taidolliselle kehittymiselle sekä tulkeista ja kääntäjistä moniäänisyyden sankareina.

Satakielikuukauden tiimi

2015

01.4.2015 Can a white man´s telephone take Igbo language?

– An autobiographical story of using a telephone for the first time in Igbo language

Charles Ogu, PhD student focused on using drama in the language teaching of illiterate migrants

19.3.2015 Visual language and getting lost in translation

– On visual language and the difficulties involved in translating

Edwina Goldstone, British visual artist living and working in Finland

18.3.2015 Sprogblog

– Om vikten av ett nordiskt språköverskridande och flerspråkligt samarbete

[Blogi on tanskaksi, mutta suomenkielinen tiivistelmä tekstistä löytyy blogin lopussa.]

Per Voetmann, direktör för Kulturkontakt Nord

16.3.2015 Maaliskuu suomessa ja muissa kielissä

– Maaliskuun merkityksestä eri kielissä

Larisa Leisiö, kielentutkija, samojedikielet, eritoten nganasaani

14.3.2015 On Antifidelity

– On translating poetry

Daniel Bencomo, a Mexican poet and literary translator into German

12.3.2015 Teckenspråkiga och flerspråkighet

– Om teckenspråkig flerspråkighet, SignWiki och Suvi, nätordböckerna i finskt och finlandssvenskt teckenspråk / Viitomakielisestä monikielisyydestä, SignWikistä ja viittomakielisistä verkkosanakirjoista

Janne Kankkonen ja Karin Hoyer, Kuurojen Liiton Viittomakieliyksikössä


10.3.2015 Multilingüismo indígena en América Latina

– Alkuperäiskansojen monikielisyydestä latinalaisessa Amerikassa

Roberto Viesca, BA in International Relations, columnist 


8.3.2015 Suomalainen Viittomakieli

– Videoblogi suomalaisesta viittomakielestä suomalaisella viittomakielellä

Marita S. Barber, teatterijohtaja, Teatteri Totti


5.3.2015 Museoimalla valtaväestö marginalisoi vähemmistökulttuureja

– Kielipolitiikasta ja vähemmistökielten asemasta

Veijo Baltzar, kirjailija ja kulttuurineuvos


4.3.2015 The 19th Century Scientist

– About Linguistic Theory [comic]

Mika Lietzén, Comic artist and Illustrator


27.2.2015 Kalevala Dualities

– Blogiteksti interaktiivisesta Kalevala Dualities -teoksesta

Georgia Panagiotidou, interaction designer  & Symeon Delikaris-Manias, jatko-opiskelija, Department of Signal Processing and Acoustics, Aalto University


24.2.2015 Pakko lukea

– Blogiteksti lukemisen merkityksestä sekä siitä miten lapsuudessa ja nuoruudessa luetut tarinat kulkevat mukana koko elämän

Ilmi Villacís, Lukukeskuksen toiminnanjohtaja


23.2.2015  Homesick هومسك

– Arabiankielinen runo sodasta ja koti-ikävästä.// A poem in arabic war and homesickness.

Aya Chalabee, kirjailija ja taidemaalari


21.2.2015 Mother’s tongue

– About the experience of a multidisciplinary performance art based project that investigates the experience of not speaking one’s mother tongue
Willem Wilhelmus, Performance artist and curator


18.2. 2015 Monikielisyys Suomessa monikulttuurisin silmin

– Näköaloja monikielisiin taidehankkeisiin
Vaida Sriebaliute-Norho, Monikielisyys ja taide-hankehaun arviointiprojektin tutkija, Cupore.


11.2.2015 Kivi vaihtaa maisemaa

– kutsu karnevalistiseen kieltenkäyttöön koulujen Koodinvaihtorunous-projektissa
Heidi Niva, tuleva äidinkielenopettaja, Nuoren Voiman Liitto


6.2.2015
 Giellaspiret – Kielipedot (Sámi álbmotbeaivve – saamelaisten kansallispäivä) 

čállin divtta – laulun sanoitus
Inger-Mari Aikio, girječálli ja filbmadahkki – kirjailija ja elokuvaohjaaja


5.2.2015 Sobremesa – J.L.Runeberg

– sobre el postre del poeta nacional
Daniel Malpica, poeta y diseñador


5.2.2015 Vadå – Författare?

– om att vara författare på svenska i Finland
Zinaida Lindén, författare


28.1.2015 Las granadas del Lozano

– sobre la imposibilidad de traducir
Luis Alberto Arellano, poeta y crítico literario


20.1.2015 Translation is Dialogue

– an interactive art project
Arlene Tucker, multidisciplinary artist


15.1.2015
 
Kieliverkkojen tilkityt reiät

– ajatuksia väärinymmärtämisen riemusta
Outi Korhonen, taide- ja kulttuurikasvattaja

Unedited Google translator version in “English”: 
15.1.2015 Language networks caulked holes

Version de Google traductor sin edición en “español”:
15.1.2015 Agujeros redes lengua calafateadas