Koodinvaihtorunoutta

KIRJALLISUUDEN KLASSIKOT UUSIKSI!NVL logo
Koodinvaihtorunoutta

Aleksis_Kivi_värikäs

Tekstien vastaanottoaika 21.2.-21.3.2015


Tule mukaan päivittämään suomalaisen runouden klassikkoja Satakielikuukauden aikana! Mukaan voivat ilmoittautua kaikki opettajat ja ryhmänohjaajat (esim. yläkoulut ja toisen asteen oppilaitokset, harrastusryhmät). Tekstit julkaistaan Satakieliprojektin nettisivuilla.

Mitä jos Aleksis Kivellä olisi ollut somalinkielisiä opiskelutovereita? Mitä jos Eino Leino olisi käytellyt mutkattomasti anglismeja? Mitä jos slangi olisi ollut Runebergin sydäntä lähellä? Mitä syntyy, jos eri kielet ja kielimuodot saavat vapaasti sekoittua?

Päivittämisessä selviää, miten tämän päivän nuoret tulkitsevat suomalaisia klassikkoja. Entä miten ne vastaavat heidän kokemustaan siitä kielimaisemasta, jonka keskellä he elävät ja jonka he tuntevat omakseen?

Suomalaisten klassikkorunojen uudelleenkirjoittaminen on kirjallisuuden ilottelevaa haltuunottamista, jossa yksilön ja yhteisön monikielisyys, erilaiset kielitaustat ja kielenvaihto ovat myönteinen asia. Koodinvaihdolla tarkoitetaankin juuri kielen tai kielimuodon vaihtumista toiseksi samassa puhetilanteessa tai tekstissä. Uudelleentulkitsijoina voivat olla kaikki kieli- ja kulttuuritaustasta riippumatta.

Muistakaa, että tekemisen on tarkoitus olla hauskaa!

Seuraavista linkeistä voit ladata ohjeet opettajalle ja lähtökohtana toimivan runopaketin:

Koodinvaihtorunoutta_ohjeet_opettajille

Koodinvaihtorunoutta_runopaketti

Projektissa syntyneitä tekstejä

Projektista vastaa Nuoren Voiman Liitto.